Info kauplejale

Foto: Kalev Lilleorg

Tänaste plaanide kohaselt toimub Keskaja Päevade meistritelaat täies mahus, sooviavaldusi laadal osalemiseks hakkame vastu võtma 1. juunist ja 15. juuniks teeb komisjon otsuse. Avaldus laadal osalemiseks saada aadressile info@folkart.ee.

Käsitööliit arvestab valiku tegemisel laada olemust, tööde kvaliteeti ja laadal olevate tootegruppide suurust. Lõpliku otsuse teeb komisjon. Vastus teatatakse e-posti teel.

______________________

Igal Rahvakunsti ja Käsitööliidu laadal/turul on oma kindel sisu ja suunitlus, see aga eeldab kauplejate aktiivset kaasmängimist, sobiva inventari ja rõivastuse hankimist. Et laada üldpilt oleks terviklik ja külastajatele ilus vaadata, peaksime üheskoos erilist tähelepanu pöörama alljärgnevale.

Riietus

Müüjate riietus tuleb valida vastavalt teemale. Keskaja Päevadel on vaja kanda keskaja rõivaid. Et enamik laatadest peetakse väljas, tuleb mõelda ka pealisrõivastele ja peakatetele.

Mööbel, kaubakastid ja -kotid

Mööbel peab sisuliselt sobima laada teemaga. Oma mööbli puhul tuleb selle mõõdud kindlasti kooskõlastada korraldustoimkonnaga. Kastid ja kotid, millega kaup kohale tuuakse, peavad sobima konteksti. Teretulnud on korvid, puust kastid, linasega kaetud kotid jms.

Müügipind

Müüjaid on palju, ruum napp, nii et tuleb arvestada kitsaste oludega. Vahekäigud on mõeldud külastajatele.

Laadalkäik oli vanasti suursündmus kogu pere elus. Pererahvas sõitis laadale alati hobusega. Üldine tava oli, et kojujääjatele, eriti lastele viidi laadakosti – laadasaia ja maiustusi. Tehkem siis ka tänastest laatadest ja turgudest suursündmused!

________________________

“Kaupmehe ausõna oli keskajal tugevam kui kirjalik dokument. Kaupehe aust sai seisuslik uhkus.”

“Tsunftid toetasid meistreid alati. Ainult kahel juhul ei toetanud tsunft meistrit ja see on täpselt ka igas põhikirjas kirjas: kui meister on laisk või kui ta on joodik.”

________________________

Need paberkotid valmistasid taaskasutatavast materjalist Tallinna Sotsiaaltöö Keskus sotsiaalmajutusüksuses elavad koduta ning toimetulekuraskustes inimesed, andes sellega ühiskonnale omapoolse väikese panuse. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav asutus, mille missiooniks on sotsiaalteenuste kvaliteetse osutamise ja arendamise kaudu aidata kaasa Tallinna elanike elukvaliteedi tõusule.

Kõik Keskaja Päevade kauplejad saavad küsida korraldajatelt kohapealt neid kotte enda toodete pakkimiseks.